• Nordiska Ungdomshusutredningen


    Denna webbplats är till för att informera om Nordiska Ungdomshusutredningen och för att bidra till ett interaktivt sökande efter kunskap. Det självstyrande Ungdomshuset i Köpenhamn på Jagtvej 69 gavs i form av nyttjanderätt av kommunen till en initiativgrupp 1982. 1 mars 2007 utrymde polisen huset för att den kristna kyrkan Fadershuset skulle kunna ta över fastigheten med omfattande protester till följd i både Danmark och internationellt.

    Du kan bidra till arbetet med utredningen på flera sätt. Lägg upp nya texter och bilder eller förbättra påbörjat material på projektets wiki. Sprid information och diskussion om projektet genom att ladda ner material eller på annat sätt. Få din organisation att stödja projektet. Kom med i arbetsgrupper för att organisera intervjuer och seminarier eller kommentera de nyheter som arbetsgrupperna lägger upp på denna webbplats.
  • Sidor

Ungdomshuset

Posted by johanna on March 29th, 2007

Ungdomshuset på Jagtvej 69 startade i oktober 1982 som ett självstyrande projekt. 1 mars 2007 stormade polisen huset och 5 mars påbörjades den mycket snabba nedrivningen av byggnaden. Ungdomshuset tog över en byggnad som en gåva från kommunen där en självstyrande grupp fick nyttjanderätten till huset. Det hade tidigare varit Köpenhamns första Folkets hus och en viktig samlingsplats för arbetarrörelsen och andra folkrörelser. Det var här beslutet fattades om att göra 8 mars till Internationella kvinnodagen som arrangerades första gången 1910.

1999 sålde kommunen huset till bolaget Human A/S som sedan sålde det vidare till Fadershuset, en kristen kyrka. Kommunen ansåg att den grupp som var ansvarig för Ungdomshuset brutit mot det avtal som fanns mellan kommunen och den självstyrande grupp som nyttjade huset. Ungdomshuset användare ansåg att kommunen inte hade rätt att ge bort deras nyttjanderätt till huset som de en gång fått i gåva från kommunen. De vägrade flytta om de inte fick nyttjanderätt eller äganderätt till ett annat hus av kommunen och ett politiskt ansvarstagande för fortsatta möjligheter att driva ett självstyrande ungdomshus. Fadershuset krävde sin rätt att få tillgång till sin fastighet. Efter domstolsutslag ingrep polisen för att verkställa de nya ägarnas krav och Ungdomshuset jämnades med marken. Omfattande protester och kravaller har omgärdat beslutet att stänga och riva Ungdomshuset.

Konflikten kring Ungdomshuset har varit mycket kontroversiell men olika synsätt finns väl dokumenterade. Kommunens dokumentation av ärendet med både en redogörelse för händelseförloppet sedan starten samt flera nyckeldokument finns på www.aktivism.info/wiki En beskrivning av händelseförloppet och dokument från Ungdomshusets sida finns för starten i boken ”Ungdomshus nu!” från 1982. För det avgörande skeendet när kommunen sålde Ungdomshuset så att det kom att ägas av Fadershuset finns en redogörelse i Dagsavisen Information av Lars Borking. På Wikipedia har flera personer bidragit till en historieskrivning som strävat efter att vara opartisk.

På aktivism.info/wiki inbjuds alla att bidra med fler tips om litteratur om Ungdomshuset och de samhällsfrågor som man kan säga att konflikten kring huset är ett uttryck för.

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /storage/content/65/165765/aktivism.info/public_html/ungdomshuset/wp-content/themes/wucoco-three-column-0100/footer.php(1) : eval()'d code on line 1