Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/65/165765/aktivism.info/public_html/ungdomshuset/wp-settings.php on line 232 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/65/165765/aktivism.info/public_html/ungdomshuset/wp-settings.php on line 234 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/65/165765/aktivism.info/public_html/ungdomshuset/wp-settings.php on line 235 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/65/165765/aktivism.info/public_html/ungdomshuset/wp-settings.php on line 252 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/65/165765/aktivism.info/public_html/ungdomshuset/wp-includes/cache.php on line 36 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/65/165765/aktivism.info/public_html/ungdomshuset/wp-includes/query.php on line 15 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/65/165765/aktivism.info/public_html/ungdomshuset/wp-includes/theme.php on line 505 Ungdomshusutredningen » Blog Archive » Pressmeddelanden
  • Nordiska Ungdomshusutredningen


    Denna webbplats är till för att informera om Nordiska Ungdomshusutredningen och för att bidra till ett interaktivt sökande efter kunskap. Det självstyrande Ungdomshuset i Köpenhamn på Jagtvej 69 gavs i form av nyttjanderätt av kommunen till en initiativgrupp 1982. 1 mars 2007 utrymde polisen huset för att den kristna kyrkan Fadershuset skulle kunna ta över fastigheten med omfattande protester till följd i både Danmark och internationellt.

    Du kan bidra till arbetet med utredningen på flera sätt. Lägg upp nya texter och bilder eller förbättra påbörjat material på projektets wiki. Sprid information och diskussion om projektet genom att ladda ner material eller på annat sätt. Få din organisation att stödja projektet. Kom med i arbetsgrupper för att organisera intervjuer och seminarier eller kommentera de nyheter som arbetsgrupperna lägger upp på denna webbplats.
  • Sidor

Nordisk undersökningskommitté om ungdomshuset

I torsdags på internationella kvinnodagen togs initiativ till bildande av en nordisk undersökningskommitté för att utreda händelserna kring Ungdomshuset i Köpenhamn, det hus där en gång den internationella kvinnodagen beslutades på ett internationellt folkrörelsemöte 1910.

Initiativet till bildandet av en kommitté kommer från den nordiskt inriktade Folkrörelsestudiegruppen och Alternativ stad i Stockholm, två grupper med långvarig erfarenhet av dokumentation, utredning och folkbildning om folkrörelser och stadsmiljöfrågor. Danmark var för oss i Stockholm en stor inspiration när vi bildades 1969 och har varit sedan dess säger Göran Folin, medlem i Alternativ stads samordningsgrupp. Vi ser med oro på att den frikostiga öppenhet för praktiska alternativ inom boende, kultur, social gemenskap och ekologi som gjort Danmark till ett föredöme i Norden nu kan vara hotat.

Kontakter har tagits i alla nordiska länder inom universitet, folkrörelser, partier och civilsamhället för att starta en utredning där olika nordiska erfarenheter kan bidra till en allsidig studie av händelserna. I Danmark har en förberedande arbetsgrupp bildats med sociologen René Karpantchof, historikern Knud Holt Nielsen, redaktör John Holten Andersen och folkhögskolemannen Per Warming.

I Finland har Thomas Wallgren, docent och prefekt för filosofiska institutionen vid Helsingfors universitet, socialdemokratisk riksdagskandidat och aktiv i organisationerna Medborgarvittnet och Demokratiforum Vasudhaiva Kutumbakam tagit initiativ till en förberedande arbetsgrupp.

I Sverige har Tord Björk, aktiv i Folkrörelsestudiegruppen tagit initiativ till en förberedande arbetsgrupp och det nordiska samarbetet.

Kommittén kommer att arbeta genom att möta alla intresserade berörda parter för att samla kunskap. Till sin hjälp kommer kommittén knyta till sig arbetsgrupper i de olika nordiska länderna och grupper som tar fram delrapporter om olika teman som rättsliga följder, förhållandet mellan folkrörelser som Ungdomshuset är en del av och de politiska partierna samt vilka kulturella förändringar som stormningen av Ungdomshuset kan vara uttryck för.

Kommittén kommer att sträva efter att arbeta med öppna seminarier och interaktiva publiceringsmöjligheter för att ta vara på erfarenheten av så många röster som möjligt säger Tord Björk i Folkrörelsestudiegruppen. – Vi har goda erfarenheter av detta efter U-toppmötet i Göteborg 2001 där Folkrörelsestudiegruppen tog initiativ till ett seminarium på ettårsdagen med deltagare från polisen, regeringskansliet, många folkrörelser och universitet som för första gången diskuterade händelserna tillsammans. Denna gång är det viktigt att också de politiska partierna deltar för att bidra till kunskap om hur olika parter ser på händelserna och medverkar i en dialog om framtiden.

Information kommer att finnas fortlöpande på Folkrörelsestudiegruppens webbplats: www.folkrorelser.nu

Alternativ stad bildades 1969 för att värna om fria platser där människor kan träffas i staden utan styrning av kommersiella intressen och är idag en miljögrupp inom internationella Jordens Vänner som finns i 70 länder med sammanlagt 1 miljon medlemmar. Webbadress: www.alternativstad.nu

Folkrörelsestudiegruppen bildades 1983 och har sedan dess organiserat seminarier, publicerat rapporter och uppmärksammat viktiga folkrörelsehändelser. På 2000-talet har gruppen tagit fram material om folkrörelsernas globala historia, har gjort flera studier om toppmötesprotester och påbörjat en studie av nya folkrörelser i Norden.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /storage/content/65/165765/aktivism.info/public_html/ungdomshuset/wp-content/themes/wucoco-three-column-0100/footer.php(1) : eval()'d code on line 1